Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

İş bu web sitesini yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti veya web sitesine girdiğiniz ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun düşen amaçlarla ve sitenin kullanım kurallarına sadık kalmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

  • Zararlı, müstehçen, iftira eden yada başka kanun dışı bilgileri bu site üzerinden göndermemeyi, yaymamayı;
  • Bu siteyi bir başkasının haklarını ihlal edebilecek bir şekilde kullanmamayı;
  • Resmi olmayan, sahte veya hileli rezervasyon yapmamayı;
  • Herhangi bir yazılım, iş programı veya araç kullanarak bu web sitesinin işleyişine herhangi bir yolla müdahale etmemeyi;
  • Bu sitenin dış görünüşü ve temelini teşkil eden yazılım kodunu bozmamayı, değiştirmemeyi veya bunlara müdahale etmemeyi;
  • Bu siteye yada ilişkisi olan alt yapı oluşumlarına makul olmayan yada sitenin kapasitesi üzerinde yük yükleyecek herhangi bir işlem yapmamayı;
  • Şebekelerimizin hiçbirine her ne sebeple olursa olsun izinsiz giriş yapmamayı

kabul etmiş bulunuyorsunuz.

www.erenrentacars.com alan adı, işbu internet sitesinde uygulanan rezervasyon ve satış sistemi, sitenin genel görünüm ve dizaynı ile sitedeki her türlü içerik, görsel ve materyallerin mülkiyeti ErenRent A Cars’a ait olup yasal koruma altındadır. Bunlar Eren Rent A Car veya Eren Rent A Car lisans veren marka sahiplerinin yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz veya başka bir bilgisayara yüklenemez. İşbu internet sitesi veya içerdiği sayfalar, sistemler, içerikler, materyaller vb. başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi uygulamalar hukuki ve cezai sorumluluk gerektirip, Eren Rent A Car burada belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Bu sitenin içerdigi bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı, özel, cezayı gerektiren ve örnek teskil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez.Kullanıcının Sitede bulunan rezervasyon ve ödeme gibi işlemleri eksiksiz yerine getirmiş olması araç kiralama işleminin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Eren Rent A Car sebebi ne olursa olsun, araç kiralamaya onay vermeme ve kiralamayı gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. Kullanıcı araç kiralama işleminin gerçekleşmemesinden doğacak herhangi bir hak, alacak ve/veya zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sitede bulunan rezervasyon ve/veya ödeme işlemlerinin tamamlanması kiralamanın gerçekleşeceğini garanti etmeyip, araç kiralama işlemi Eren Rent A Car ’ın onayını takiben kiralama ofisinde akdedilecek Araç Kiralama Sözleşmesi’nin imzalanması suretiyle kesinlik kazanacaktır. Kiralamaya sunulan aracın grubu, modeli, donanımı, rengi, Vb. rezerve edilen araçtan ya da sitede görselleri bulunan araçlardan farklı olabilir.