Kiralama Koşulları

Kiralama Koşulları

1. Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (Renault Clio, Hyundai I20,VW Polo vb.)

2. Orta grup araçlar için 25 yaş (R.Megane, Fiat Egea, VW Jetta, VW Golf vb.)

3. Üst grup araçlar için 27 yaş (Ford Mondeo, VW Passat vb.)

4. Kiralama yapan müşterilerimizin araç teslim alma esnasında resmi kimlik

İbraz etmeleri gerekmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Nüfus cüzdanı ehliyeti yanında bulundurmalı
  • Yabancı uyruklu müşterilerin pasaport (vize ya da ikamet) belgesini yanında bulundurmalı

5. Depozito / Bloke

Eren Rent A Car müşterilerin kiraladıkları araçlara göre bloke sistemi uygulamaktadır.Bu blokeler bir satış işlemi olmadığı için bankaya ödenmek zorunda değildir.

  • Kiralama yapan müşterilerimizin kendisine ait yurt içi ya da yurt dışı bankaları tarafından düzenlenmiş Visa, MasterCard, American Express amblemi olan dijital kredi kartı olması gerekmektedir.
  • Kredi kartına sahip olmayan veya kredi kartı limiti yetersiz olan bireyler kredi kartına sahip başka bir şahsın birebir kefilliği doğrultusunda bloke işlemini gerçekleştiremezler.
  • Daha önceden kiralama yapmış olan ve kredi kartı olmayan bireyler operasyon departmanı yetkilisi izni dahilinde <nakit bloke> verebilir ve araç teslim edildikten 15 gün sonra, araçta herhangi bir hasar ceza ve geçiş ücreti vb. borcu olmadığı takdirde <nakit bloke> kiralama yapan bireyin belirtmiş olduğu banka hesap numarasına masraf (havale ve eft işlem) bedeli düşülerek iade edilir.

Rezervasyon

1. Kesin Rezervasyon:

1.1. Online rezervasyon: www.erenrentacars.com sayfasını ziyaret ederek 3 adımda rezervasyon işleminizi tamamlayabilirsiniz.
1.2. Telefon ile Rezervasyon: Eren Rent A Car Çağrı Merkezini ‘’+90 384 271 30 77’’arayarak telefonda rezervasyon yapabilirsiniz.
1.3. Ofis Rezervasyonu: Sizlere en yakın ofislerimizi ziyaret ederek rezervasyon yapabilirsiniz. Eren Rent A Car ekibi olarak siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen en az üç saat öncesinden rezervasyon yapınız. Kira bedelinin tamamı ödenen yada ön provizyon bedeli ödenen rezervasyonlar kesin rezervasyonlar olarak değerlendirilmektedir.

2. Araç Teslim Alma Ve Teslim Etme Kuralları:

2.1. Rezervasyon tarihinden(saat) önce araç teslim alma.

Rezervasyon tarihinden önce araç teslim alma durumunda Çağrı Merkezimizi +90 384 271 30 77 arayarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Araç teslim alma saati olarak güncel teslim alma saati dikkate alınacaktır.

2.2. Rezervasyon tarihinden(saat) sonra araç teslim alma:

Rezervasyon tarihi (saat) geçmiş rezervasyonlarda araç 1  kadar bekletilmekte olup bu süreç içerisinde aracı teslim aldığınız takdirde güncel teslim alma tarihi olarak rezervasyon tarihi dikkate alınmaktadır.

1 saati geçen rezervasyonlar ise sistem tarafından otomatik iptal edilecektir ve kira bedeli tarafınıza fatura edilecektir. (Mecburi durumlar hariç)

2.3. Özel nedenlerden (aracın geç gelmesi, kaza yapması) dolayı rezervasyon yaptırdığınız aracı teslim alamadığınız durumlarda aynı guruptan ya da bir üst guruptan araç tahsis edilecektir. Araç tahsis işleminde aksilik yaşanması ve aracı teslim edememe durumunda rezervasyon esnasında ödediğiniz toplam tutarın %50 değerinde hediye çeki verilecektir.

Aracın iade tarih ve saatinden sonra iade edilmesi durumunda, 1 saate kadar gecikmelerde herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. 1 saati aşan gecikmelerde günlük ücretin 1/3’ü, 2 saati aşan gecikmelerde günlük ücretin 2/3’ü, 3 saati aşan gecikmelerde ise bir günlük kira bedeli uygulanır.

3. Kiralama Süresi Uzatma Talebi:

Araç kiralama süresinin uzatılmasının gerçekleşebilmesi için kiralayan bireyin en az 24 saat öncesinden Eren Rent A Car internet sitesi üzerinden veya Çağrı merkezi aracılığı ile işlem yapması ve bilgilendirmesi gerekmektedir. Onay alınan kiralama süresi uzatma talebi güncel günlük tutar üzerinden hesaplanacaktır. Onay alınmadan veya bilgi verilmeden uzatılan kira günü için kiralama bedelinin 3 katı değerinde servis ücreti talep edilecektir.

4. Sigorta Şirketlerinin Ödemeyi Reddetme Durumları:

a. Kiralayan bireyin kaza anında alkollü olduğu ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğu tespit edildiği durumlarda,

b. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

c. Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN ’ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN ’a ibraz edilememesi durumunda,

d. Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

e. KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası ve/veya kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde. KİRACI ’nın bahse konu güvencelerden yararlanılabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN ‘a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvencelerden yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir. Beyan ile güvence kapsamından yararlanılamaz. Ancak Kiracının hızlı hasar (Mini Hasar) güvencesi alması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, limitleri Ek-1’de belirtilecek limitlerle sınırlı olmak üzere, hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko/sigorta şartları kapsamında olması durumunda beyan ile karşılanabilecektir.

Yakıt Politikası

Araçlar full depo yakıt ile teslim edildiğindeaynı miktar yakıtla teslim alınır. Fakat araç teslim alındığında araçta yakıt eksikliği tespit edilir ise, eksik kısmı güncel yakıt fiyatına göre talep edilecek ve 40 Türk Lirası servis ücreti talep edilecektir. Full depo teslim edilmeyen araçlar için teslim edilen yakıt miktarı kadar iade esnasında yakıt talep edilecektir. Teslim edilen yakıt miktarından az olan yakıt durumunda eksik olan kısım güncel yakıt fiyatına göre alınacaktır ve servis ücreti alınmayacaktır. Yakıtın fazla olması durumunda ise nakit iade yapılmamaktadır. Bunun yerine hediye çeki verilecektir.

Ekstra Ücretler

Kiralanan araçlar yedek lastik, avadanlık, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve hava şartlarına bağlı olarak zincir ekipmanı ile birlikte teslim edilmektedir. Teslim edilen ekipmanlar kiralama sözleşmesinde belirtilmektedir. İade esnasında eksik olduğu tespit edilen ekipmanlar için fatura bedeli kiralayan bireyden talep edilecektir. Ekipmanların yanı sıra araç kontak anahtarı ve araç ruhsatı kiralama sözleşmesi ile birlikte teslim edilir. Kayıp olan anahtar ve araç ruhsatı için kiralayan bireyden işlem ücreti talep edilecektir.